SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Převody nemovitostí

Notář sepisuje na žádost účastníků zejména smlouvy kupní, darovací, směnné, smlouvy o zřízení či zrušení věcného břemene, zástavní smlouvy a podobně. Smlouvy sepisuje notář notářským zápisem, který je veřejnou listinou. V souvislosti se sepisováním kupních smluv může notář provést též úschovu peněz a zaplacení daně z převodu nemovitostí.