SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Kontaktní místo Czechpoint

Notář vydává ověřené výpisy z:   

- katastru nemovitostí                                        
- obchodního rejstříku                                       
- rejstříku trestů                                                 
- živnostenského rejstříku 
- bodového účtu řidiče
- insolvenčního rejstříku
- registru kvalifikovaných dodavatelů
- autorizovanou konverzi dokumentů