SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Notářské úschovy

Notář přijímá do úschovy závěti, listiny a cenné papíry. Notář přijímá do úschovy peníze a listiny za účelem jejich vydání dalším osobám, zejména za účelem zajištění závazku.