SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Ověřování podpisů a osvědčování

Notář provádí:
1) ověřování shody opisu nebo kopie listiny s originálem (vidimaci),
2) ověřování pravosti podpisu (legalizaci).

Osoba, která chce podpis ověřit se musí k notáři osobně dostavit a prokázat se platným průkazem totožnosti.

Listinu k ověření shody s originálem může předložit kdokoliv.
Určité listiny jsou však zákonem z možnosti ověření vyloučeny, např. občanský průkaz, pas, směnka, šek, geometrický plán, vkladní knížka, apod.
Pokud je určena ověřovaná listina do zahraničí, je třeba aby ji podepsal notář, proto je vhodné se na ověření telefonicky objednat.